pozew zbiorowy, pozwy zbiorowe, odszkodowania grupowe, pozwy grupowe, porady prawne, kancelaria prawna
pozew zbiorowy
Forum Dyskusyjne Prawnicy/Kancelarie Wszystko o Pozwach Zbiorowych Logowanie | Rejestracja  
Złożone Pozwy Zbiorowe Kogo można pozwać Przyłącz się do pozwu zbiorowego Kontakt  

Procedury złożenia pozwu zbiorowego

Jeżeli masz pytanie dotyczące pozwów zbiorowych, prześlij nam na adres e-mail, lub zapytaj na forum dyskusyjnym. Postaramy się w miarę szybko odpowiedzieć.

Chciałbym złożyć pozew zbiorowy, od czego zacząć?
Procedurę złożenia pozwu zbiorowego należy rozpocząć od założenia grupy składającej się z minimum 10 osób. Osoby te muszą być poszkodowane w taki sam sposób, przez ten sam podmiot, np. mogą to być uczestnicy wakacyjnego wyjazdu którym biuro turystyczne nie dotrzymało warunków umowy.

Jaka jest procedura pozwu zbiorowego?
Na początku grupa osób podejmuje decyzję o wystąpieniu na drogę sądową z roszczeniem w trybie pozwu zbiorowego. Aby móc to zrobić, grupa musi liczyć minimum 10 poszkodowanych osób.
 
Następnie grupa wybiera swojego reprezentanta który występuje w imieniu grupy do sądu. Jeżeli reprezentant nie jest adwokatem, grupa musi wynająć adwokata.
 
Kolejnym krokiem jest złożenie pozwu do sądu, który przyjmując pozew ustala krąg poszkodowanych. Należy tutaj nadmienić że grupę osób występujących z powództwem grupowym można potocznie określić jako grupę inicjatywną, która może wielokrotnie sie powiększyć. Sąd bowiem, przyjmując pozew, zamieszcza ogłoszenia w prasie i każdy który czuje sie poszkodowany, może dołączyć do grupy.
 
Po ustaleniu uczestników grupy, następuje normalny proces sądowy.
 
Po zakończeniu procesu, jeżeli zakończył się pozytywnym dla grupy orzeczeniem, sąd ustala wysokość odszkodowania. Odszkodowanie dzieli się po równo na członków grupy. Od ogólnej kwoty odszkodowania należy wczesniej odliczyć koszty adwokata i inne poniesione w trakcie procesu, np. ekspertyzy sądowe, itp...

Do którego sądu należy złożyć pozew zbiorowy?
Pozew zbiorowy składa się do sądu okręgowego.
W związku z tym, że w Ustawie nie okreśono właściwości miejscowej, należy stosować przepisy ogólne kodeksu postępowania cywilnego, z których wynika, że pozew należy składać do sądu właściwego ze względu na adres bądź siedzibę pozwanego.

Czy jest różnica między wycofaniem się ze sprawy a zrzeczeniem się roszczenia?
Tak, jest to zasadnicza różnica. Wycofanie pozwu nie ogranicza możliwości ponownego wystąpienia z pozwem indywidualnym lub zbiorowym. Natomiast zrzeczenie się roszczenia zamyka drogę prawną i nie można go już dochodzić w drodze innego powództwa.

Przyłącz się . . .
 
Jako poszkodowany
Jeżeli czujesz się poszkodowany a podejrzewasz, że takich osób może być więcej (minimum 10), rozpocznij procedurę tworzenia grupy i złożenia pozwu zbiorowego >> przejdź do strony pozwów
 
Jako prawnik/kancelaria
Interesujesz się tematyką pozwów zbiorowych z racji wykonywanego lub przyszłego zawódu, jesteś zainteresowany współpracą >> przejdź do strony kancelarii
Pozew zbiorowy to nowość w naszym systemie prawnym. Dodajmy, że nowość bardzo oczekiwana, która może znacząco poprawić pozycję konsumenta, klienta w sporach z dużymi korporacjami. Pozew zbiorowy bowiem, umożliwia grupie minimum 10 poszkodowanym osobom, wspólne wystąpienie na drogę sądową. Jeżeli dodamy do tego, że opłaty sądowe od procesów wytoczonych w trybie pozwu zbiorowego wynoszą tylko 2 procent wartości sporu i rozkładają się na wszystkich uczestników, to zobaczymy zalety pozwu zbiorowego.
 
Kogo można pozwać?
Stworzenie listy spraw nadających się do wytoczenia w trybie pozwu zbiorowego oraz firm które można w tym trybie pozwać nie będzie trudne. Do tej pory bowiem, wobec braku możliwości wspólnego wystąpienia na drogę sądową przez większą grupę osób, bardzo dużo poszkodowanych rezygnowało z dochodzenia w sądzie swoich praw, słusznie obawiając się starcia z armią prawników.
Sytuację wykorzystywały firmy, stosując niekorzystne zapisy w umowach, zaniżając normy, stosując niedozwolone klauzule w umowach, itp... Przykłady można wymieniać prawie bez zastanowienia:
- biura turystyczne
- linie lotnicze
- banki, fundusze inwestycyjne
- firmy ubezpieczeniowe
- producenci żywności
- dystrybutorzy paliw
- itp....


Wszelkie prawa autorskie do materiałów zastrzeżone.
Niniejsza strona ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

pozew zbiorowy ustawa, pozew zbiorowy w polsce, pozew zbiorowy wzór, pozew zbiorowy podstawa prawna, pozwy zbiorowe ustawa, pozwy zbiorowe nowelizacja, pozwy zbiorowe szkolenia, pozew grupowy, pozwy grupowe, grupowe dochodzenie roszczeń, roszczenia grupowe, pozew zbiorowy, pozwy zbiorowe, pozew, pozwy, prawo, odszkodowanie, wniosek o pozew, pozwy zbiorowe, pozew zbiorowy do sądu, pozew zbiorowy przeciwko, pozew zbiorowy, ustawa, pozwie zbiorowym, pozwu zbiorowego, pozwy zbiorowe projekt, pozwy zbiorowe ustawa, kancelaria, kancelaria prawna, umowy, doradztwo, wzór umowy, adwokat, porady prawne, kancelarie, pełnomocnictwo, wzory pism, adwokaci, kancelaria adwokacka, podstawy prawne, pomoc prawna, bezpłatne porady prawne, kancelarie prawne, porady darmowe, darmowe porady prawne, kancelaria radcy prawnego, porada prawna, ugody, doradztwo prawne, obsługa prawna, porady prawo, porady prawne darmo, bezpłatna porada prawna,