pozew zbiorowy, pozwy zbiorowe, odszkodowania grupowe, pozwy grupowe, porady prawne, kancelaria prawna
pozew zbiorowy
Forum Dyskusyjne Prawnicy/Kancelarie Wszystko o Pozwach Zbiorowych Logowanie | Rejestracja  
Złożone Pozwy Zbiorowe Kogo można pozwać Przyłącz się do pozwu zbiorowego Kontakt  

Koszty ponoszone przez grupę składającą pozew zbiorowy

Jeżeli masz pytanie dotyczące pozwów zbiorowych, prześlij nam na adres e-mail, lub zapytaj na forum dyskusyjnym. Postaramy się w miarę szybko odpowiedzieć.

Jakie są koszty złożenia pozwu zbiorowego?
Do kosztów pozwu zbiorowego nalezy zaliczyć koszt opłaty sądowej w wysokości 2% wartości roszczenia oraz wynagrodzenie pełnomocnika (adwokata).

Kto ponosi koszty złożenia pozwu zbiorowego?
Koszty złożenia pozwu zbiorowego ponoszą członkowie grupy.

W jaki sposób koszty złożenia pozwu zbiorowego dzielą się pomiędzy członków grupy?
Całkowite koszty dzielą się po równo na każdego z uczestników grupy. Jest to więc znacząca różnica w stosunku do pozwów składanych indywidualnie, gdzie osoba składająca pozew musi samodzielnie ponieść koszty sądowe w wysokości aż 5% wartości roszczenia oraz wynagrodzenie prawnika.

W jakiej wysokości są koszty adwokata?
W praktyce sądowej innych krajów w których pozew zbiorowy funkcjonuje już od dawna, przyjęło się że adwokat otrzymuje honorarium ustalane jako procent od wygranego odszkodowania. W Ustawie o pozwach zbiorowych zapisano, że koszty adwokackie nie mogą przekroczyć 20% zasądzonej kwoty odszkodowania.

Co to jest kaucja jaką może zasądzić sąd?
Pozwany może wnieść wniosek o ustanowienie kaucji na poczet kosztów procesu jakie musi ponieść. Kaucja nie może być wyższa niż 10% wartości przedmiotu sporu i musi być wniesiona gotówką. O wysokości kaucji decyduje sąd.

Przyłącz się . . .
 
Jako poszkodowany
Jeżeli czujesz się poszkodowany a podejrzewasz, że takich osób może być więcej (minimum 10), rozpocznij procedurę tworzenia grupy i złożenia pozwu zbiorowego >> przejdź do strony pozwów
 
Jako prawnik/kancelaria
Interesujesz się tematyką pozwów zbiorowych z racji wykonywanego lub przyszłego zawódu, jesteś zainteresowany współpracą >> przejdź do strony kancelarii
Pozew zbiorowy to nowość w naszym systemie prawnym. Dodajmy, że nowość bardzo oczekiwana, która może znacząco poprawić pozycję konsumenta, klienta w sporach z dużymi korporacjami. Pozew zbiorowy bowiem, umożliwia grupie minimum 10 poszkodowanym osobom, wspólne wystąpienie na drogę sądową. Jeżeli dodamy do tego, że opłaty sądowe od procesów wytoczonych w trybie pozwu zbiorowego wynoszą tylko 2 procent wartości sporu i rozkładają się na wszystkich uczestników, to zobaczymy zalety pozwu zbiorowego.
 
Kogo można pozwać?
Stworzenie listy spraw nadających się do wytoczenia w trybie pozwu zbiorowego oraz firm które można w tym trybie pozwać nie będzie trudne. Do tej pory bowiem, wobec braku możliwości wspólnego wystąpienia na drogę sądową przez większą grupę osób, bardzo dużo poszkodowanych rezygnowało z dochodzenia w sądzie swoich praw, słusznie obawiając się starcia z armią prawników.
Sytuację wykorzystywały firmy, stosując niekorzystne zapisy w umowach, zaniżając normy, stosując niedozwolone klauzule w umowach, itp... Przykłady można wymieniać prawie bez zastanowienia:
- biura turystyczne
- linie lotnicze
- banki, fundusze inwestycyjne
- firmy ubezpieczeniowe
- producenci żywności
- dystrybutorzy paliw
- itp....


Wszelkie prawa autorskie do materiałów zastrzeżone.
Niniejsza strona ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

pozew zbiorowy ustawa, pozew zbiorowy w polsce, pozew zbiorowy wzór, pozew zbiorowy podstawa prawna, pozwy zbiorowe ustawa, pozwy zbiorowe nowelizacja, pozwy zbiorowe szkolenia, pozew grupowy, pozwy grupowe, grupowe dochodzenie roszczeń, roszczenia grupowe, pozew zbiorowy, pozwy zbiorowe, pozew, pozwy, prawo, odszkodowanie, wniosek o pozew, pozwy zbiorowe, pozew zbiorowy do sądu, pozew zbiorowy przeciwko, pozew zbiorowy, ustawa, pozwie zbiorowym, pozwu zbiorowego, pozwy zbiorowe projekt, pozwy zbiorowe ustawa, kancelaria, kancelaria prawna, umowy, doradztwo, wzór umowy, adwokat, porady prawne, kancelarie, pełnomocnictwo, wzory pism, adwokaci, kancelaria adwokacka, podstawy prawne, pomoc prawna, bezpłatne porady prawne, kancelarie prawne, porady darmowe, darmowe porady prawne, kancelaria radcy prawnego, porada prawna, ugody, doradztwo prawne, obsługa prawna, porady prawo, porady prawne darmo, bezpłatna porada prawna,