pozew zbiorowy, pozwy zbiorowe, odszkodowania grupowe, pozwy grupowe, porady prawne, kancelaria prawna
pozew zbiorowy
Forum Dyskusyjne Prawnicy/Kancelarie Wszystko o Pozwach Zbiorowych Logowanie | Rejestracja  
Złożone Pozwy Zbiorowe Kogo można pozwać Przyłącz się do pozwu zbiorowego Kontakt  

Procedura złożenia pozwu zbiorowego

Obecnie zostały wprowadzone liczne zmiany w naszym prawie. Za jedną z najbardziej istotnych z pewnością można uznać ustawę mówiącą o pozwach zbiorowych. W tym przypadku zmieniły się nieco zasady, które zostały bardziej ujednolicone.

Dzięki zmianom w prawie obecnie można złożyć pozew zbiorowy niemal przeciwko każdemu. Oskarżonym w takiej sprawie może być osoba prywatna, jak również jakaś firma, przedsiębiorstwo bądź nawet urząd czy też instytucja państwowa. Jak podkreślają specjaliści zmiany są korzystne dla osób pozywających. Dzięki nim mają oni znacznie większe szanse na wygranie sprawy i otrzymanie odszkodowania. Nim jednak złożymy wniosek o pozew zbiorowy, powinniśmy dokładnie się zapoznać z całą procedurą składania takich wniosków.

Podstawową rzeczą jest liczba pozywających. Musi być to minimum dziesięć osób. Prawodawca nie określił jednak liczby maksymalnej, dzięki temu taki pozew może złożyć nawet kilkadziesiąt czy kilkaset osób jednocześnie. Trzeba jednak pamiętać, że nawet przy tak dużej liczbie osób wszyscy muszą się zgodzić na jednakowe żądania pieniężne, gdyż sąd w wyroku orzekającym w razie przyznania odszkodowania poda jedną kwotę, która musi być równo podzielona pomiędzy wszystkich poszkodowanych.

Kolejną ważną rzeczą, o której mówi polskie prawo w przypadku tych pozwów, jest przymus adwokacko-radcowski. Oznacza to, że wniosek musi być napisany przez prawnika lub radcę. Poza tym grupa osób składających pozew jest reprezentowana przez jednego ze swoich członków bądź też adwokata. W niektórych przypadkach może być to miejski bądź też powiatowy rzecznik konsumentów.

Od momentu złożenia wniosku o pozew zbiorowy rozpoczyna się cała sprawa. Dzieli się ona na cztery zasadnicze etapy.
Pierwszym etapem jest zbadanie przez sąd podstaw złożenia takiego wniosku. Po wstępnym zapoznaniu się z aktami danej sprawy sąd decyduje, czy wniosek jest podstawny i czy będzie w ogóle rozpatrywany. Gdy sąd uzna, że jest to możliwe, wtedy rozpoczyna się etap drugi, czyli ustalenie kręgu uczestników. W tym celu zostaje zamieszczone ogłoszenie w prasie. Musi ono zawierać ono podstawowe informacje na temat tego gdzie odbywa się rozprawa, kto jest stroną pozwaną i z jakiego powodu, a także wiadomość o tym, że jest możliwość dołączenia się do grupy poszkodowanych. W bardzo wielu przypadkach jest tak, że właśnie po tym drugim etapie pojawiają się kolejne osoby poszkodowane, które również chcą dołączyć do pozwu i razem z innymi walczyć o odszkodowanie.

Następnym etapem takiej sprawy jest normalne dochodzenie dowodowe, z tym że sąd prowadzi je wspólnie dla wszystkich poszkodowanych równocześnie. Ostatnim etapem jest już wydanie wyroku oraz potrącenie kosztów rozprawy. Z pewnością warto dodać ważną rzecz, że po zmianach, które nastąpiły opłata sądowa wynosi jedynie dwa procent sumy o jaką toczy się rozprawa, podczas gdy w przypadku innych procesów nadal jest to pięć procent.

Korzyści płynące z możliwości pozwów zbiorowych są bardzo widoczne. Dotyczy to zarówno stron rozprawy, jak również samych sądów. Do tej pory trzeba by było odbyć kilka rozpraw dla każdej z osób poszkodowanych, natomiast dzięki pozwom zbiorowym sąd prowadzi jedno postępowanie wspólne dla wszystkich. To z pewnością jest plusem dla sądów, które dzięki temu mają mniej pracy. Z kolei niemniejsze korzyści osiągają również osoby poszkodowane. Dzięki wspólnemu działaniu wraz z innymi zaoszczędzają one czas, a także pieniądze.

Z pewnością warto dochodzić swoich praw i walczyć razem, takie działanie jest bardziej skuteczne zwłaszcza, jeżeli stroną postępowania jest jedna firma bądź osoba, do której zastrzeżenia ma wielu ludzi. Zresztą nie od dziś wiadomo, że w grupie raźniej i podobnie jest w kwestii pozwów zbiorowych - są one doskonałym narzędziem do walki z nieuczciwością.

Pozwy zbiorowe w naszym kraju funkcjonują stosunkowo od niedawna jednak z pewnością bardzo szybko będzie ich przybywać. Ludzie sami doskonale sobie zdają sprawę, że właśnie dzięki takim pozwom mają znacznie większe szanse na wygranie swoich spraw.

Przyłącz się . . .
 
Jako poszkodowany
Jeżeli czujesz się poszkodowany a podejrzewasz, że takich osób może być więcej (minimum 10), rozpocznij procedurę tworzenia grupy i złożenia pozwu zbiorowego >> przejdź do strony pozwów
 
Jako prawnik/kancelaria
Interesujesz się tematyką pozwów zbiorowych z racji wykonywanego lub przyszłego zawódu, jesteś zainteresowany współpracą >> przejdź do strony kancelarii
Pozew zbiorowy to nowość w naszym systemie prawnym. Dodajmy, że nowość bardzo oczekiwana, która może znacząco poprawić pozycję konsumenta, klienta w sporach z dużymi korporacjami. Pozew zbiorowy bowiem, umożliwia grupie minimum 10 poszkodowanym osobom, wspólne wystąpienie na drogę sądową. Jeżeli dodamy do tego, że opłaty sądowe od procesów wytoczonych w trybie pozwu zbiorowego wynoszą tylko 2 procent wartości sporu i rozkładają się na wszystkich uczestników, to zobaczymy zalety pozwu zbiorowego.
 
Kogo można pozwać?
Stworzenie listy spraw nadających się do wytoczenia w trybie pozwu zbiorowego oraz firm które można w tym trybie pozwać nie będzie trudne. Do tej pory bowiem, wobec braku możliwości wspólnego wystąpienia na drogę sądową przez większą grupę osób, bardzo dużo poszkodowanych rezygnowało z dochodzenia w sądzie swoich praw, słusznie obawiając się starcia z armią prawników.
Sytuację wykorzystywały firmy, stosując niekorzystne zapisy w umowach, zaniżając normy, stosując niedozwolone klauzule w umowach, itp... Przykłady można wymieniać prawie bez zastanowienia:
- biura turystyczne
- linie lotnicze
- banki, fundusze inwestycyjne
- firmy ubezpieczeniowe
- producenci żywności
- dystrybutorzy paliw
- itp....


Wszelkie prawa autorskie do materiałów zastrzeżone.
Niniejsza strona ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

pozew zbiorowy ustawa, pozew zbiorowy w polsce, pozew zbiorowy wzór, pozew zbiorowy podstawa prawna, pozwy zbiorowe ustawa, pozwy zbiorowe nowelizacja, pozwy zbiorowe szkolenia, pozew grupowy, pozwy grupowe, grupowe dochodzenie roszczeń, roszczenia grupowe, pozew zbiorowy, pozwy zbiorowe, pozew, pozwy, prawo, odszkodowanie, wniosek o pozew, pozwy zbiorowe, pozew zbiorowy do sądu, pozew zbiorowy przeciwko, pozew zbiorowy, ustawa, pozwie zbiorowym, pozwu zbiorowego, pozwy zbiorowe projekt, pozwy zbiorowe ustawa, kancelaria, kancelaria prawna, umowy, doradztwo, wzór umowy, adwokat, porady prawne, kancelarie, pełnomocnictwo, wzory pism, adwokaci, kancelaria adwokacka, podstawy prawne, pomoc prawna, bezpłatne porady prawne, kancelarie prawne, porady darmowe, darmowe porady prawne, kancelaria radcy prawnego, porada prawna, ugody, doradztwo prawne, obsługa prawna, porady prawo, porady prawne darmo, bezpłatna porada prawna,