pozew zbiorowy, pozwy zbiorowe, odszkodowania grupowe, pozwy grupowe, porady prawne, kancelaria prawna
pozew zbiorowy
Forum Dyskusyjne Prawnicy/Kancelarie Wszystko o Pozwach Zbiorowych Logowanie | Rejestracja  
Złożone Pozwy Zbiorowe Kogo można pozwać Przyłącz się do pozwu zbiorowego Kontakt  

Historia pozwów zbiorowych

Pozwy zbiorowe i grupowe dochodzenie roszczeń najbardziej popularne są w Stanach zjednoczonych. Tam też zasądzane są najwyższe odszkodowania, sięgające setek milionów dolarów.

Istnieje powszechne przekonanie, że pozwy zbiorowe wzięły się ze Stanów Zjednoczonych. Tam są bowiem mocno rozpowszechnione, a Amerykanie z lubością wspólnie występują o ogromne odszkodowania. Trzeba przy tym przyznać, że bardzo często wygrywają takie procesy. Nie oznacza to jednak, że Stany Zjednoczone są kolebką pozwów zbiorowych.

Z analiz historyków wynika, iż pierwsze pozwy zbiorowe zaczęto stosować w średniowiecznej Anglii. Wspólną skargę mogła złożyć zarówno grupa formalnie zorganizowana, jak i ta, która była ze sobą luźno związana. W tym ostatnim przypadku dochodziło najczęściej do pozwów zbiorowych przeciwko kupcom, którzy manipulowali miejscem na targowisku. Występowano także przeciw urzędnikom państwowym i kościelnym.

Z czasem znaczenie pozwów zbiorowych zaczęło stopniowo maleć. Stało się tak w związku z chęcią indywidualnej walki o swoje prawa. Nie bez znaczenia była też wysokość odszkodowania, którą w przypadku pozwów zbiorowych trzeba było dzielić pomiędzy wszystkich uczestników postępowania, zaś w przypadku roszczeń indywidualnych sąd zasądzał jedno, z reguły nieco wyższe odszkodowanie.

Powrót do pozwów zbiorowych obserwuje się następnie w XVII-wiecznej Anglii. Wtedy to uchwalono Ustawę o Pokoju. Dzięki temu osoby poszkodowane w podobnym zdarzeniu mogły wspólnie wystąpić do sądu z jednym wnioskiem. Tego typu pozew zbiorowy wnoszono do Sądu Kanclerskiego, który wyznaczał termin rozprawy. W jej trakcie wszyscy skarżący (czyli osoby składające pozew) musieli być obecni na sali sądowej. Trzeba przyznać, że było to niekiedy ogromnym utrudnieniem, gdyż w przypadku kilkudziesięciu skarżących, nie wszyscy mogli się zmieścić. Z tego też względu zezwolono na ustanowienie reprezentanta skarżących. Musiał on jednak przekonać sąd, że działa nie tylko w swoim imieniu, ale przede wszystkim z upoważnienia wszystkich osób skarżących. Należy w tym miejscu podkreślić, że wyrok sądu był wiążący dla całej grupy, bez względu na to, czy angażowali się w sprawę czy nie.

Kolejne stulecia przyniosły rozkwit tej formy walki o odszkodowania nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w innych krajach. Doskonałym tego przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie jak już wspomnieliśmy, instytucja pozwów zbiorowych jest mocno rozwinięta.

Pozew zbiorowy w Ameryce może złożyć nieformalna grupa osób, organizacja, instytucja czy fundacja. Mogą to być ludzie oznaczeni z imienia i nazwiska, ale też osoby anonimowe, których interes można zabezpieczyć złożonym pozwem zbiorowym. Należy podkreślić, że w Stanach Zjednoczonych składa się pozwy zbiorowe tylko wtedy, gdy grupa jest na tyle liczna, iż współuczestnictwo w procesie wszystkich poszkodowanych jest niemożliwe. Najważniejsze jest jednak, aby wystąpienie o wspólne roszczenie posiadało odpowiednią podstawę prawną lub miało faktyczne odzwierciedlenie w żądaniach skarżących.

Powyżej nadmieniliśmy już, iż w Stanach Zjednoczonych rozpatrywanych jest bardzo dużo pozwów zbiorowych. Media pasjonowały się m.in. sprawą odszkodowania za stosowanie leku Vioxx. Poszkodowani - w ramach ugody - otrzymali 4,85 mld dolarów od koncernu Merc&Co. Głośna też była sprawa Green Welling LLP. Firma wystosowała pozew zbiorowy przeciw Nintendo. Dotyczył on "wadliwych smyczy" zamocowanych przy konsolach Wii. Kolejny pozew wytoczono koncernowi farmaceutycznemu GlaxoSmithKline. Tym razem chodziło o szczepionkę przeciwko boreliozie. Spora grupa Amerykanów zauważyła po jej zażyciu autoimmunologiczne skutki uboczne. Chociaż Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków oraz Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób nie zauważyło żadnego związku między szczepionką a skargami, to jednak nastąpił znaczny spadek sprzedaży leku. W 2000 roku koncern wycofał szczepionkę z rynku.

Przyłącz się . . .
 
Jako poszkodowany
Jeżeli czujesz się poszkodowany a podejrzewasz, że takich osób może być więcej (minimum 10), rozpocznij procedurę tworzenia grupy i złożenia pozwu zbiorowego >> przejdź do strony pozwów
 
Jako prawnik/kancelaria
Interesujesz się tematyką pozwów zbiorowych z racji wykonywanego lub przyszłego zawódu, jesteś zainteresowany współpracą >> przejdź do strony kancelarii
Pozew zbiorowy to nowość w naszym systemie prawnym. Dodajmy, że nowość bardzo oczekiwana, która może znacząco poprawić pozycję konsumenta, klienta w sporach z dużymi korporacjami. Pozew zbiorowy bowiem, umożliwia grupie minimum 10 poszkodowanym osobom, wspólne wystąpienie na drogę sądową. Jeżeli dodamy do tego, że opłaty sądowe od procesów wytoczonych w trybie pozwu zbiorowego wynoszą tylko 2 procent wartości sporu i rozkładają się na wszystkich uczestników, to zobaczymy zalety pozwu zbiorowego.
 
Kogo można pozwać?
Stworzenie listy spraw nadających się do wytoczenia w trybie pozwu zbiorowego oraz firm które można w tym trybie pozwać nie będzie trudne. Do tej pory bowiem, wobec braku możliwości wspólnego wystąpienia na drogę sądową przez większą grupę osób, bardzo dużo poszkodowanych rezygnowało z dochodzenia w sądzie swoich praw, słusznie obawiając się starcia z armią prawników.
Sytuację wykorzystywały firmy, stosując niekorzystne zapisy w umowach, zaniżając normy, stosując niedozwolone klauzule w umowach, itp... Przykłady można wymieniać prawie bez zastanowienia:
- biura turystyczne
- linie lotnicze
- banki, fundusze inwestycyjne
- firmy ubezpieczeniowe
- producenci żywności
- dystrybutorzy paliw
- itp....


Wszelkie prawa autorskie do materiałów zastrzeżone.
Niniejsza strona ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

pozew zbiorowy ustawa, pozew zbiorowy w polsce, pozew zbiorowy wzór, pozew zbiorowy podstawa prawna, pozwy zbiorowe ustawa, pozwy zbiorowe nowelizacja, pozwy zbiorowe szkolenia, pozew grupowy, pozwy grupowe, grupowe dochodzenie roszczeń, roszczenia grupowe, pozew zbiorowy, pozwy zbiorowe, pozew, pozwy, prawo, odszkodowanie, wniosek o pozew, pozwy zbiorowe, pozew zbiorowy do sądu, pozew zbiorowy przeciwko, pozew zbiorowy, ustawa, pozwie zbiorowym, pozwu zbiorowego, pozwy zbiorowe projekt, pozwy zbiorowe ustawa, kancelaria, kancelaria prawna, umowy, doradztwo, wzór umowy, adwokat, porady prawne, kancelarie, pełnomocnictwo, wzory pism, adwokaci, kancelaria adwokacka, podstawy prawne, pomoc prawna, bezpłatne porady prawne, kancelarie prawne, porady darmowe, darmowe porady prawne, kancelaria radcy prawnego, porada prawna, ugody, doradztwo prawne, obsługa prawna, porady prawo, porady prawne darmo, bezpłatna porada prawna,