pozew zbiorowy, pozwy zbiorowe, odszkodowania grupowe, pozwy grupowe, porady prawne, kancelaria prawna
pozew zbiorowy
Forum Dyskusyjne Prawnicy/Kancelarie Wszystko o Pozwach Zbiorowych Logowanie | Rejestracja  
Złożone Pozwy Zbiorowe Kogo można pozwać Przyłącz się do pozwu zbiorowego Kontakt  

Nie jesteś sam . . .

Po długich oczekiwaniach otrzymujemy skuteczne narzędzie do obrony przed silniejszymi prawnie firmami, dysponującymi dobrze opłacanymi prawnikami. Tym narzędziem jest pozew zbiorowy, od dawna stosowany w innych krajach, u nas dopiero wprowadzany do systemu prawnego.

Pozew zbiorowy to niezwykle przydatny instrument który wyrównuje szanse przeciętnego konsumenta w walce z dużymi korporacjami. Do tej pory bowiem, osoba poszkodowana musiała samodzielnie dochodzić swoich racji przed sądem. Niestety, szanse wygranej, w starciu z dobrze opłacanymi prawnikami, były bardzo małe. Instytucja pozwu zbiorowego może to zmienić i szanse te wyrównać.

Z roszczeniem w trybie pozwu zbiorowego wystąpić może grupa minimum 10 poszkodowanych osób, górna granica nie jest określona i grupa może liczyć setki a nawet tysiące poszkodowanych. Zaletą takiego trybu postępowania są mniejsze koszty opłat sądowych, tylko 2 procent wartości pozwu, oraz rozłożenie tych kosztów na wszystkich członków grupy.

Również opłaty dodatkowe, np. za ekspertyzy i biegłych, rozkładają się po równo na wszystkich członków grupy. Wkrótce praktyka wykaże jak będą rozliczane koszty adwokackie, ale w innych krajach jest zwyczaj, że adwokat otrzymuje pewien procent od wartości zasądzonego odszkodowania, co jest kolejną zaletą.

Sąd przyznając odszkodowanie w trybie pozwu zbiorowego, zasądza po równo dla każdej z osób w grupie. Tak więc osoby które oczekują wyższego odszkodowania, mają możliwość złożenia indywidualnego pozwu, czego pozew zbiorowy nie wyklucza. Trzeba się jednak liczyć z tym, że sprawy indywidualne są znacznie droższe i bardziej długotrwałe.

W trybie pozwu zbiorowego może wystąpić grupa poszkodowanych osób lub firm, pod warunkiem że łączy je to samo zdarzenie, np. zatrucie jedzeniem, niekorzystne działanie lekarstw, niezgodny z umową standard hotelu na wakacjach, niekorzystne zapisy w umowach kredytowych, ubezpieczeniowych, itp....
Obszarów w których zastosowanie będzie miała instytucja pozwu zbiorowego jest dużo. Przez lata bowiem, firmy przyzwyczaiły się do silniejszej, dominującej w stosunku do konsumenta pozycji na rynku i bezwzględnie to wykorzystywały. Nawet jeżeli pojedyncza osoba wygrała w sądzie, to nie przekładało się to automatycznie na inne poszkodowane osoby, które musiały wytaczać osobne pozwy. Natomiast w trybie pozwu zbiorowego, wygrana w sądzie dotyczy automatycznie wszystkich osób w grupie.

Możliwość grupowego dochodzenia roszczeń grupowych powinna ucywilizować relacje na lini konsument - firma, zwłaszcza po pierwszych wygranych procesach i wypłaconych odszkodowaniach. Ważne tylko aby osoby poszkodowane nie rezygnowały z dochodzenia roszczeń, lecz zrozumiały że "w grupie siła".
Ważna jest edukacja konsumentów, do czego mamy nadzieję, przyczyni się nasza strona.

Przyłącz się . . .
 
Jako poszkodowany
Jeżeli czujesz się poszkodowany a podejrzewasz, że takich osób może być więcej (minimum 10), rozpocznij procedurę tworzenia grupy i złożenia pozwu zbiorowego >> przejdź do strony pozwów
 
Jako prawnik/kancelaria
Interesujesz się tematyką pozwów zbiorowych z racji wykonywanego lub przyszłego zawódu, jesteś zainteresowany współpracą >> przejdź do strony kancelarii
Pozew zbiorowy to nowość w naszym systemie prawnym. Dodajmy, że nowość bardzo oczekiwana, która może znacząco poprawić pozycję konsumenta, klienta w sporach z dużymi korporacjami. Pozew zbiorowy bowiem, umożliwia grupie minimum 10 poszkodowanym osobom, wspólne wystąpienie na drogę sądową. Jeżeli dodamy do tego, że opłaty sądowe od procesów wytoczonych w trybie pozwu zbiorowego wynoszą tylko 2 procent wartości sporu i rozkładają się na wszystkich uczestników, to zobaczymy zalety pozwu zbiorowego.
 
Kogo można pozwać?
Stworzenie listy spraw nadających się do wytoczenia w trybie pozwu zbiorowego oraz firm które można w tym trybie pozwać nie będzie trudne. Do tej pory bowiem, wobec braku możliwości wspólnego wystąpienia na drogę sądową przez większą grupę osób, bardzo dużo poszkodowanych rezygnowało z dochodzenia w sądzie swoich praw, słusznie obawiając się starcia z armią prawników.
Sytuację wykorzystywały firmy, stosując niekorzystne zapisy w umowach, zaniżając normy, stosując niedozwolone klauzule w umowach, itp... Przykłady można wymieniać prawie bez zastanowienia:
- biura turystyczne
- linie lotnicze
- banki, fundusze inwestycyjne
- firmy ubezpieczeniowe
- producenci żywności
- dystrybutorzy paliw
- itp....


Wszelkie prawa autorskie do materiałów zastrzeżone.
Niniejsza strona ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny.

pozew zbiorowy ustawa, pozew zbiorowy w polsce, pozew zbiorowy wzór, pozew zbiorowy podstawa prawna, pozwy zbiorowe ustawa, pozwy zbiorowe nowelizacja, pozwy zbiorowe szkolenia, pozew grupowy, pozwy grupowe, grupowe dochodzenie roszczeń, roszczenia grupowe, pozew zbiorowy, pozwy zbiorowe, pozew, pozwy, prawo, odszkodowanie, wniosek o pozew, pozwy zbiorowe, pozew zbiorowy do sądu, pozew zbiorowy przeciwko, pozew zbiorowy, ustawa, pozwie zbiorowym, pozwu zbiorowego, pozwy zbiorowe projekt, pozwy zbiorowe ustawa, kancelaria, kancelaria prawna, umowy, doradztwo, wzór umowy, adwokat, porady prawne, kancelarie, pełnomocnictwo, wzory pism, adwokaci, kancelaria adwokacka, podstawy prawne, pomoc prawna, bezpłatne porady prawne, kancelarie prawne, porady darmowe, darmowe porady prawne, kancelaria radcy prawnego, porada prawna, ugody, doradztwo prawne, obsługa prawna, porady prawo, porady prawne darmo, bezpłatna porada prawna,